Carta de la Bruxelles

Pentru infiintarea Curtii Penale Europene si Internationale pentru Mediu si Sanatate.

Avand in vedere dreptul inalienabil al omului la un mediu sanatos si riscul ca nivelul actual de pierdere a biodiversitatii poate fi ireversibil.

Noi, partile initiatoare

Noi, prin urmare, am decis sa ne unim pentru a emite următoarea declaratie:

 1. Imediat, organizațiile semnatare vor sprijini toate initiativele existente in prezent sau in curs de pregatire, care sa permita societatii civile sa identifice si sa judece, cel putin moral, pe cei responsabili de crime impotriva mediului si de infractiuni care ameninta resursele naturale la nivel mondial si sănătatea umana. Initiative cum ar fi, Curtea internatională de constiinta pentru crime impotriva naturii si a mediului, sau Curtea popoarelor;
 2. Un al doilea pas istoric ar putea fi facut prin crearea unei CURTI PENALE EUROPENE PENTRU MEDIU SI SANATATE, urmand sedinta de audiere de la 10 iulie 2010 a Prof. Abrami, presedintele Academiei Internationale de Stiinte si Protectia Mediului, in fata Comisiei pentru mediu a Parlamentului European, asupra careia, un raport comandat de Departamentul de politici privind drepturile cetatenilor si afaceri constitutionale al Directoratului general pentru politicile interne ale Parlamentului European a comentat ca: "crearea unei camere de specialitate in Curtea Europeană de Justitie, sau un tribunal specializat atasat la Curtea Genarala, cu jurisdictie asupra cazurilor de mediu, ar putea fi un obiectiv realist pe termen mediu". Asociatia Anciens Ministres de l'Environnement et Dirigeants Internationaux de l'Environnement sprijina aceasta initiativa care ar putea duce la o modificare a statutului Curtii Europene de Justitie. Recunoasterea necesitatii sanctiunilor penale pentru infractiunile de mediu (Directiva 2008/99/CE) si crearea unui Procuror penal european ar putea fi vazute ca primii pasi in aceasta directie. Consolidarea sanctiunilor si recunoasterea infractiunii de ECOCID cerut de Initiativa cetateneasca europeana End Ecocide in Europe (Stop ecocidului in Europa) sunt, de asemenea, parte din acest proces;
 3. O CURTE PENALA INTERNATIONALA PENTRU MEDIU SI SANATATE este scopul final. Pentru a realiza acest lucru, e posibila o revizuire a statutului Curtii Penale Internationale (Art 121, 122 și 123), prin introducerea distrugerilor de mediu in cadrul crimelor impotriva umanitatii, fapt care permite urmarirea penala a celor responsabili de actiuni in cunostinta de cauza. Aceasta recunoastere drept crima a distrugerii ecologice ar facilita o protectie internationala eficienta a ecosistemelor, in spiritul precedentelor de drept civil stabilite de Curtea Internatională de Justitie (cazul Trail, Cazul canalului Corfu), de la care statul de drept international cutumiar este derivat si în conformitate cu care, statele au "responsabilitatea de a se asigura ca activitatile desfasurate sub jurisdictia sau controlul lor nu cauzează daune mediului altor state sau al zonelor din afara limitelor jurisdictiei nationale", reafirmat de principiul 21 al Declaratiei de la Stockholm 1972 si principiul 2 din 1992, la Conferinta de la Rio de Janeiro;

Partile semnatare urmaresc de asemenea cu interes, iar unele dintre ele sprijina adoptarea denumirii de "Ecocid" pentru crimele impotriva mediului si incadrarea ei drept al cincea infractiune impotriva pacii.

Prin urmare, partile initiatoare

 1. Invita alte organizatii interesate sa sprijine cererea de a crea o Curte Penala Europeana pentru Mediu si Sanatate, pe baza principiilor de sanctiuni efective, proportionale si cu efect de descurajare elaborate de UE;
 2. Invita organizatiile interesate si societatea civila la nivel mondial, sa sprijine cererea de a crea Curtea Penala Internationala pentru Mediu si Sanatate prin dezvoltarea competentelor actuale ale Curtii Penale Internationale (CPI), prin procedurile legale prevazute de tratat (revizuiri si amendamente) si prin includerea distrugerii de mediu drept o noua infractiune specifica;
 3. Prin urmare, cere secretarului general al ONU sa ia toate masurile necesare în vederea:
  • Catalogarii diferitelor situatii de urgenta de mediu ale planetei Pamant, cu o atentie deosebita asupra protectiei sanatatii, asupra problemelor stiintifice si tehnologice, precum si tuturor aspectelor culturale si antropologice relevante;
  • Elaborarii documentelor necesare pentru crearea Curtii Penale Internationale pentru Mediu si Sanatate, precum si sanctiuni eficiente pentru infractiunile de mediu, care au cauzat daune oamenilor si ecosistemelor;
 4. Invita organizatiile interesate si societatea civila sa sprijine initiativa care cere recunoasterea de catre ONU a principiului "poluatorul plateste" drept un principiu juridic de valoare universala, sustinut de sanctiuni, pentru a repara pagubele ecologice, pentru a introduce protectie juridica și jurisdictionala reala a resurselor intr-un spirit de multilateralism eficient si solidaritate;
 5. Decid sa se organizeze intro platforma unica in scopul de a urmari si detalia in continuare acest obiectiv comun.